Publicaties

Sinds de start van Laxmi Support zijn er een aantal artikelen geplaatst om de activiteiten onder de aandacht te brengen.

In 2007 een artikel kunnen plaatsen in de lokale Zaanse krant ‘Dagblad van de Zaanstreek’ wat gepaard ging met een grote verkoop aktie tijdens de jaarlijkse Koninginnemarkt te Krommenie. Het artikel heeft ons erg geholpen om extra donaties te ontvangen tijdens onze verkoop.

Foto Shree 004 paintTevens is aan onze stichting toegekend de totale opbrengst van de postzegel veiling van postzegelvereniging ‘De Posthoorn’ te Krommenie van het jaar 2007, waarbij twee artikelen zijn geplaatst in het verenigingsblad van De Posthoorn. Wij zijn heel blij met deze donatie en met de extra lokale publiciteit die de artikelen met zich meebrengen.

In 2006 is er een verhaal geplaatst in het Albert Heijn personeelsblad, de Ahá, over het vrijwilligerswerk van Samantha in het kinderhuis Hopeful Home. Dit heeft geleid tot diverse spontane donaties, waarvoor onze hartelijke dank.