Donaties en ANBI status

Zonder de hulp van onze donateurs kan Laxmi Support het kinderhuis en de scholen niet meer ondersteunen. Daarom zouden wij het enorm waarderen als u een donatie wilt storten op gironummer: NL62INGB0002531574 ten name van Stichting Laxmi Support. Het maakt niet uit wat voor bedrag, alle beetjes helpen. In Nepal kun je tenslotte voor weinig al heel veel kopen!

Alvast hartelijk dank voor uw steun.

Voor donaties buiten Nederland:

IBAN: NL62INGB0002531574
BIC: INGBNL2A

Of doneer via Paypal:
(kosten 1.5% plus 0.30 Euro per transactie/ betalen via creditcard kost tussen de 3 tot 7%)
Adres Stichting Laxmi Support:
Pythagorasstraat 39
7323 HB Apeldoorn
Holland/ The Netherlands

Adres bank:
ING Bank N.V.
P.O. Box 1800
1000 BV Amsterdam
Holland/ The Netherlands

ANBI status:
Sinds kort heeft de Belastingdienst onze stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Er bestaan twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften:

Gewone giften:
Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Periodieke giften:
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Wel gelden de volgende voorwaarden:

  • u de gift hebt laten vastleggen in een overeenkomst met de ANBI
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling
    De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Het RSIN van Laxmi Support is 816988493.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.