08 november 2009

Hallo allemaal,

Hierbij sturen wij de jaarlijkse update van de activiteiten van Laxmi Support. Helaas is het wegens een blijde zwangerschap voor Samantha niet mogelijk om dit jaar naar Nepal af te reizen om de drietal scholen en het kinderhuis te bezoeken en acties uit te voeren. Dit betekent dat de acties van Laxmi Support voor dit jaar worden stil gelegd. Wel hebben we vanaf september dit jaar enthousiaste vrijwilligers kunnen plaatsen in het kinderhuis Hopeful Home in Kathmandu. Hieronder kunt u meer lezen over onze toekomst visie voor de komende tijd, Laxmi Support vrijwilligers, de sponsorship van leraren en de ontwikkelingen op onze website.

Toekomstplannen Laxmi Support:
Sinds 2004 is Laxmi Support elk jaar actief geweest in Nepal en heeft de volgende projecten ondersteund:

1) Kinderhuis Hopeful Home in Kathmandu;
2) Annapurna Primary School in Pokhara;
3) Shree Surya Jyoti Primary School in Bettyani;
4) Shree Chakersur Primary School in Budhasing;

De acties van Laxmi Support zijn voornamelijk gericht geweest op het opknappen van de schoolgebouwen, het aanleggen van water bij de scholen en ondersteuning op het gebied van lesmaterialen en school uniformen. De acties voor het kinderhuis waren iets anders van aard en meer gericht op verbetering van het welzijn van de kinderen, zoals tandartsbezoeken, doktersbezoeken en ondersteuning in kleding en extra voeding. Onze visie is dat we deze projecten in de komende jaren willen blijven bezoeken en relatief kleine acties willen uitvoeren, daar waar nodig is. Dit kan zijn: kleine onderhoudswerkzaamheden en ondersteuning op het gebied van lesmaterialen, kleding en boeken. Wat betreft grote renovatie projecten zijn deze scholen af en is het voor Laxmi Support niet meer nodig om voor deze bestaande projecten grote acties uit te voeren. Dit betekent dat wij, tijdens ons eerst volgende bezoek aan Nepal, ons zullen richten op bezoek aan onze bestaande projecten om kleine acties uit te voeren maar voornamelijk ook om op zoek te gaan naar een nieuwe school, waar de hulp van Laxmi Support beter en nuttiger terecht komt.

Een ander punt waar we ons in de toekomst op willen richten is het verbeteren van het onderwijs niveau op de scholen. In Nepal ligt het onderwijs niveau erg laag en graag willen wij in de toekomst een bijdrage leveren aan de verbetering hiervan. Dit doen wij door het plaatsen van vrijwilligers en door het aanbieden van een opleiding voor de leraren van de scholen (hieronder kunt u meer lezen over sponsoring van leraren).

Laxmi Support vrijwilligers:
Sinds september hebben we twee enthousiaste vrijwilligers geplaatst in Hopeful Home. De eerste vrijwilligster is een maand in Hopeful Home geweest en de tweede vrijwilligster is recentelijk afgereisd en zal ook een maand in het kinderhuis verblijven. In februari volgend jaar zullen er nog twee vrijwilligers een maand in Hopeful Home verblijven. Wij zijn erg blij met dit enthousiasme, omdat het belangrijk is dat er in het kinderhuis wat liefde en aandacht wordt gegeven aan de kinderen. Eind november reizen er twee vrijwilligers af om voor vijf weken les te geven op de Annapurna Primary School. Ook hier zijn we erg blij mee omdat het een verbetering betekent van het les niveau, voornamelijk in de Engelse taal. De ervaringen van al deze vrijwilligers worden op de website geplaatst.

Als laatste willen we vermelden dat de Annapurna Primary School sinds het afgelopen jaar ondersteuning krijgt van de Engelse vrijwilligerswerk organistie PoD, die ook vrijwilligers plaatst op deze school. Mocht u nog iemand weten die graag vrijwilligerswerk wilt doen in het kinderhuis Hopeful Home of op de Annapurna Primary School in, laat het ons weten. Wij helpen graag verder.

Donaties Hopeful Home:
Laxmi Support laat via de vrijwilligers in Hopeful Home wekelijks vlees aanschaffen voor extra voeding voor de kinderen. Tot nu toe hebben we drie keer kippenvlees aangeschaft en ook is er speciaal voor het Dewali festival een bijdrage geleverd aan de aanschaf van geitenvlees, suiker en een gastank.

Sponsorship primary teachers:
Graag wil Laxmi Support een bijdrage leveren aan het verbeteren van het onderwijs niveau op de scholen die wij ondersteunen. Om dit te realiseren zijn wij, tijdens ons laatste bezoek aan Nepal in November 2008-Januari 2009, in contact gekomen met de Rato Bangala Foundation (zie website: www.rbf.org.np). Deze Foundation werkt samen met het Ministerie van Onderwijs in Nepal en met het Bank Street College of Education in New York. De Rato Bangala school verzorgt een drie maanden opleiding in Kathmandu en is speciaal gericht voor het opleiden van leraren van de basisschool. Ons plan was om een leraar van de Shree Chakersur Primary School te laten deelnemen aan de cursus die in april 2009 van start zou gaan. Helaas is dit door niet voldoende plek niet doorgegaan. Laxmi Support is nog steeds enthousiast over deze speciale opleiding en daarom willen wij in de toekomst proberen om met de Rato Bangala School samen te werken om leraren op te leiden, die verbonden zijn aan de projecten die wij ondersteunen.

Website:
Op de website worden de ervaringen van de vrijwilligers geplaatst. Daarnaast is de website geupdate met een nieuwe pagina voor Hopeful Home (aangezien Hopeful Home was verhuist naar een nieuw onderkomen) en ook kunt u meer links vinden voor algemene informatie over Nepal, festivals, Kathmandu, Pokhara en hotels.

Mocht u nog vragen hebben over Laxmi Support, laat het ons weten door te e-mailen naar laxmi.support@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,

Stichting Laxmi Support