05 mei 2007

Beste donateurs,

Hierbij willen wij u graag informeren over de laatste ontwikkelingen van Stichting Laxmi Support.

Laxmi Support is actief geweest op de Koninginnemarkt in Krommenie! Met de verkoop van vele spullen hebben we een opbrengst behaald van maar liefst 821 Euro.
Dit bedrag komt rechtstreeks ten goede aan onze projecten in Nepal. Met hulp van familie en vrienden is de verkoop op deze rommelmarkt een succes geworden. Hiervoor onze hartelijke dank!

Ook is er op 30 april een artikel geplaatst in het Dagblad van de Zaanstreek om Laxmi Support en de hulpprojecten in Nepal onder de aandacht te brengen.

U kunt meer lezen over de actie op Koninginnedag en het artikel in de krant op onze website onder de link ‘Nieuws’.

Binnenkort wordt u geïnformeerd over de doelstellingen van Laxmi Support voor het komende seizoen.

Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Stichting Laxmi Support