Nieuwsbrief 28 december 2016

Beste allemaal,

Het is weer tijd voor een update van de activiteiten van Laxmi Support en de situatie in Nepal. Goed nieuws is dat afgelopen september de eerste aanbetaling van 50.000 NRP (+/- 500 Euro) is uitbetaald aan de slachtoffers van de aardbevingen van 2015. Helaas waren veel families genoodzaakt deze eerste aanbetaling gedeeltelijk te gebruiken om uitstaande schulden af te betalen en om het Dashain festival van oktober te financieren (zie onze Facebook post van 4 oktober). Het merendeel van de families, wiens huis onbewoonbaar was verklaard, woont nog steeds in tenten of golfplaten huizen. Hopelijk komt de regering snel over de brug met de tweede en derde uitbetaling en kunnen families eindelijk een begin maken met het opbouwen en restaureren van de huizen.

Hier volgt het laatste nieuws van Laxmi Support:

Kerst Markt op Stover school:

Op 8 december werd de jaarlijkse kerst markt van Stover School in Newton Abbott, Engeland, gehouden en ook Laxmi Support was aanwezig met een stal vol met speelgoed en spullen uit Thailand, Bali en natuurlijk Nepal. Het was een hele gezellige middag, de lessen werden gestaakt en alle studenten van de Stover basis school en middelbare school en ouders en grootouders kwamen naar de markt voor een speciale ontmoeting met de kerstman, om allerlei spelletjes te spelen, mee te doen aan de grote loterij, en te genieten van heerlijke warme chocolade melk met eigen gemaakte koekjes.

We hebben ontzettend veel spulletjes verkocht en in totaal een fantastisch bedrag van £241 opgehaald. Alle opbrengst gaat rechtstreeks naar het restoratie project van de Annapurna Primary School in Pokhara. Graag willen wij de ‘Friends of Stover’ ontzettend bedanken voor bieden van deze gelegenheid.

Renovatie project van de Annapurna Primary School in Pokhara:

In 2006 heeft Laxmi Support de Annapurna Primary School voor het eerst ondersteunt. Sindsdien hebben we al heel wat projecten uitgevoerd om het schoolgebouw, de speelruimte en het onderwijs niveau te verbeteren. In december is Ram voor Laxmi Support naar Pokhara afgereisd en heeft de school bezocht. Dit keer hebben we een paar grote scheuren in het gebouw hersteld, welke waren veroorzaakt door de aardbevingen van 2015. Er zijn drie waterkranen in de toiletten aangebracht en er is een tapijt aangelegd in het klaslokaal van jaar 1. Ook hebben we twee plastic schommel stoeltjes gekocht en is het hele school gebouw in een prachtig blauw geschilderd met een rode band aan de onderkant van het gebouw voor opspattend modder tijdens hevige regenbuien.

Om te voldoen aan vernieuwde regeringsvoorschriften, is er een nieuwe naam aan de zijkant van de school geschilderd en de school heet nu officieel ‘Shree Annapurna Basic School’. De leraren Anita en Tika hebben hard meegeholpen met het schilderen van de school. Ram is voor een tweede keer naar Pokhara gegaan om het eind resultaat te bekijken en de laatste dingen te regelen. Ook heeft hij fleece jassen en warme broeken uitgedeeld aan de 25 studentjes van de school.

Wij zijn ontzettend blij te zien dat na 10 jaar de school en de leraren het nog steeds goed doen. Alle sponsors van Laxmi Support super bedankt voor deze steun! Zie voor meer op onze website: Annapurna Primary School Renovatie project 2016

Beste Wensen voor 2017:

Laxmi Support wenst iedereen een gelukkig en gezond 2017. Ook willen we graag alle sponsors hartelijk danken voor alle steun in het afgelopen jaar. Wij waarderen het enorm dat jullie vertrouwen in ons blijven houden en onze projecten blijven ondersteunen. Ontzettend bedankt van het Laxmi Support team en de leraren en kinderen uit Nepal.
Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/laxmisupport/ of kijk op onze website: www.laxmi-support.com

Op naar een nieuw jaar met nog meer nuttige projecten voor de kinderen in Nepal!

Big Namaste,
Samantha
Laxmi Support team

www.facebook.com/laxmisupport
www.laxmi-support.com