Nieuwsbrief 19 juni 2019

Beste allemaal, ​

Het heeft even geduurd maar hier dan een update van de akties van Laxmi Support. We hebben weer heel wat te melden:


Renovatie project Annapurna Basic School in Nuwakot, april-juni 2019:

Op maandag 17 juni hebben we officieel het renovatie project van deze school afgerond. Drie klas lokalen zijn van binnen gepleisterd en de hele school is in frisse gele en blauwe kleuren geschilderd. De families van de  kinderen van deze school komen uit de Dalit kaste, wat de laagste kaste is in Nepal. Ook heeft de schilder het Engelse en Nepalese alfabet, de kaart van het Nuwakot district, de maanden van het jaar en de dagen van de week op de muren van de klaslokalen geschilderd. Tevens heeft hij buiten de nationale symbolen van Nepal geschilderd. Kortom het is een prachtige school geworden waar de kinderen in een fijne omgeving lessen kunnen volgen.

Ram deelt schrijfmaterialen uit

Ram van Laxmi Support en zijn vrouw Saraswati zijn afgelopen maandag met de taxi naar de school afgereisd en hebben schoolmaterialen aan de kinderen uitgedeeld. Ook hebben zij een wereldbol en een Canon printer aan het schoolhoofd overhandigd. Nu kan de school leiding zelf de nodige vragenlijsten en andere documenten printen en zijn zij niet meer afhankelijk van de lokale print shop, die meer dan een uur van de school afligt. Dit scheelt ontzettend veel tijd en geld. Het ontvangst bij de school was ondanks de warmte fantastisch. Voor een volledig verslag en foto’s: https://laxmi-support.com/scholen/annapurna-primary-school-nuwakot/renovatie-project-annapurna-basic-school-2019

Schoolhoofd neemt nieuwe printer in ontvangst


Sponsors bezoeken de Annapurna Primary School in Pokhara, april 2019:

Aan het begin van dit jaar werden wij benaderd door John Lindsay, die de wens had om bij een project van Laxmi Support langs te gaan tijdens zijn reis naar Nepal in april van dit jaar. John (Australië) is al jarenlang trouwe sponsor van de projecten van Laxmi Support. Een bezoek aan de Annapurna Primary School in Pokhara bleek de beste optie en al snel was dat geregeld.

Student Anisha laat trots haar tekening zien

Op maandag 22 april zijn John, zijn dochter en haar partner en twee kleinkinderen een ochtend bij de school geweest en hebben zij samen met de kinderen een paar uur gekleurd en getekend. John en zijn familie en ook de kinderen en leraren van de school vonden het een geweldige ervaring, of zoals in John’s eigen woorden: ‘One of the Biggest Highlights of our Trip!’ Graag willen wij John en zijn familie ontzettend bedanken voor de enthousiaste inzet. Lees hier meer over de ervaringen van John: https://laxmi-support.com/uw-steun/vrijwilligerswerk/vrijwilligers-annapurna-primary-school/sponsors-bezoeken-de-annapurna-primary-school

Schoolmaterialen voor de Annapurna Primary School in Pokhara, januari 2019:

Aan het begin van dit jaar heeft Marjolein van Stichting Sonmar ons gevraagd of wij schrijfmaterialen en twee klokken wilden doneren aan de Annapurna Primary School in Pokhara. Marjolein heeft in 2009 via Laxmi Support vrijwilligerswerk gedaan op de Annapurna Primary School en daarna haar eigen stichting opgezet. We zijn heel blij dat ook Marjolein deze school in de afgelopen jaren is blijven ondersteunen. Marjolein heeft voor 140 Euro allerlei materialen, zoals schriften, potloden, kleurboeken, kleurpotloden, twee klokken etc. aangeschaft en uitgedeeld aan de kinderen. Allemaal spullen wat ze op de school heel goed kunnen gebruiken. Graag willen we Marjolein bedanken voor haar fijne samenwerking en enorme inzet. Voor volledig verslag met foto’s: https://laxmi-support.com/scholen/annapurna-primary-school/akties/schrijfmaterialen-2019


Voor de aankomende zomermaanden staat Laxmi Support met een marktstal vol met prachtige spullen op de festivals in de Engelse plaatsen Ashburton, Staverton en Scoriton. Duim met ons mee voor zonneschijn!


Grote dank gaat uit naar al onze sponsors. De waardering van onze akties in Nepal is groot! Maar dit is moeilijk over te brengen. Daarom zie bijgaand de ‘Letter of Appreciation’ voor ons renovatie project van de Annapurna Basic School in Nuwakot. Dit is voor onze sponsors, want zonder jullie hulp kunnen wij onze akties niet uitvoeren. Bedankt!

Letter of Appreciation van de Annapurna Basic School

Kijk op Facebook voor foto’s van onze akties en ander nieuws uit Nepal of op onze website voor nog veel meer foto’s en verhalen.

Big Namaste,

Samantha

Stichting Laxmi Support