Newsletter June 2023

Namaste family and friends,

It was fantastic to return to Kathmandu in April. The city is still polluted, roads broken and a lot of heavy traffic noise, but the people are just as friendly, the temples fascinating, the curries tasted fine and it was nice to see the great temples at Durbar Square completely rebuilt after the 2015 earthquakes. To top it off, by coincidence we saw the Kumari in person on our first day. She is not only a little girl, but is honoured as a living goddess of the Kathmandu city. Of course we have also successfully completed a number of projects, read more below:

Free Health Camp:

On Saturday, April 1, 2023, we organized a Free Health Camp in the district of Nuwakot. Beforehand we bought a large stock of medicines at a pharmacy wholesaler in Kathmandu. Paracetamol, cough sirups, eye drops, vitamin tablets, antiseptic cream, and much more. Early morning we drove with two 4×4 jeeps and a car to the district, which is about three hours from Kathmandu. Four doctors, three nurses and three pharmacists traveled with us.

We also hired a local bus to give people from further afield or with limited mobility the opportunity to visit the health camp. Upon arrival in the village, many people were already waiting in front of Shree Saraswati Secondary School. The school committee had kindly provided a number of classrooms to execute the health camp.

First everyone was registered with name and age after which a nurse measured blood pressure and temperature and wrote down physical complaints. Afterwards the villagers could take a seat in a classroom to wait their turn to talk to the doctor.

Many people complained of irritated eyes, fever, infection of the lungs, back pain and muscle aches. The doctor prescribed medicines and vitamins, which they could pick up in the next classroom. The medicines were pre-sorted and handed out through the classroom window with appropriate advice from the pharmacists on how to take or use the medicines. The health camp was a great success and in total more than 200 people received free health care that day.

Our project received the attention of two online Nepalese news channels. View the article by Hamro Health Nepal, and the article by Jalapa News.  (You can find a translation of the articles on Facebook).

Distributing hats and babyclothes:

In the meantime, Anneloes and Juliette, the daughters of Alex and Samantha, handed out woolly hats, pens and notebooks to the children, who were also present at the Free Health Camp. The coloured hats were knitted by Harmiena from the Netherlands, a good friend of Samantha’s mother. The kids were delighted with this surprise and luckily we had enough things to make everyone happy. In addition to a bag full of hats, Harmiena had also knitted beautiful baby clothes, which we distributed to poor mothers with small babies in Kathmandu and the surrounding area.

Food supplies for Hopeful Home:

A couple of times we visited the children of Hopeful Home children’s home. It was nice to see everyone again after such a long time. On our first visit we brought bananas and a papaya as an extra snack. On April 11 we went with Gopini Wosti from Hopeful Home to the market in Bhaktapur to stock up on food.

The shopping list was long, but we managed to buy it all at the wholesaler. We’ve purchased 40 bags of rice with a content of 25 kilos each. In Hopeful Home, rice is eaten twice a day, so this supply will be finished after just two months. Fortunately, most other products will last longer.

We also bought many litres of mustard oil and sunflower oil, 25 kilos of red and 25 kilos of black lentils, 25 kilos of green and white beans, 50 kilos of sugar, soap, washing powder, tea, noodles, biscuits, coriander herbs, and more. At least they don’t have to worry for the coming months, food supply will be plentiful.

Sponsoring two brothers in Chitwan:

At the end of April the new school year started in Nepal and this year we decided to sponsor two brothers for school fees, school uniforms and teaching materials. The brothers live in Chitwan, a district in the south of the country, and they are the nephews of Ram, who works for the Laxmi Support Foundation.

Biplab is 6 years old and is in class 2. Sulab is 11 years old and is in class 7. The education at this private school, called Panchakanya Vidhya Mandir, is of a better quality than at the nearby government school. The brothers are very happy with this opportunity and have promised to do their best. We plan to continue to support the brothers in the coming years.

We would like to thank all our sponsors for making these projects possible. The gratitude is great with all the villagers of Nuwakot, Gopini Wosti and all the children of Hopeful Home and Biplab and Sulab in Chitwan. We will continue our work and hope that you will support us. Special thanks goes out to the Dutch Photoclub FWS Maassluis, who donated the tip jar of 2022 entirely to our foundation.

Support our projects and make a donation.
Thank you.

Take a look on our website for more photo’s, on our YouTube channel for videos or follow us on Facebook.

All the best,

Laxmi Support Foundation

Nieuwsbrief juni 2023

Namaste family en vrienden,

Het was fantastisch om in april terug te keren naar Kathmandu. De stad is nog steeds vervuild, wegen kapot en veel lawaai van het drukke verkeer, maar de mensen zijn even vriendelijk, de tempels fascinerend, de curries smaakten prima en het was mooi om te zien dat de grote tempels in Durbar Square volledig zijn herbouwd na de aardbevingen in 2015. Als klap op de vuurpijl hebben we op onze eerste dag bij grote toeval de Kumari in levenden lijve gezien. Zij is niet alleen een klein meisje, maar wordt geëerd als een levende godin van Kathmandu. Natuurlijk hebben we ook een aantal projecten met succes afgerond, Lees hieronder meer:

Free Health Camp:

Op zaterdag 1 april 2023 hebben we een Free Health Camp georganiseerd in het Nuwakot district. Vooraf hebben we een grote voorraad medicijnen ingeslagen bij een apotheek groothandel in Kathmandu. Paracetamol, hoestdrankjes, oogdruppels, vitamine tabletten, antiseptic creme, en nog veel meer. ’s Ochtends vroeg zijn we met twee 4×4 jeeps en een auto naar het district gereden, wat een kleine drie uur van Kathmandu af ligt. Vier dokters, drie verpleegkundigen en drie apothekers reisden met ons mee.

Ook hebben we een lokale bus ingehuurd om mensen van verder weg of slecht ter been de kans te geven om het gezondheidskamp te bezoeken. Bij aankomst in het dorp stonden al veel mensen te wachten voor de Shree Saraswati Secondary School. De school commissie had een aantal klaslokalen voor ons kamp ter beschikking gesteld.

Als eerste werd iedereen geregistreerd met naam en leeftijd en daarna werd door een verpleegkundige de bloeddruk en temperatuur opgemeten en lichamelijke klachten opgeschreven. Vervolgens konden de dorpsbewoners plaatsnemen in een klaslokaal om hun beurt af te wachten voor een gesprek met de dokter.

Veel mensen klaagden over geïrriteerde ogen, koorts, infectie aan de longen, rugpijn en spierpijn. De dokter schreef medicijnen en vitaminen voor, die ze in het volgende klaslokaal konden ophalen. De medicijnen waren vooraf uitgesorteerd en door het raam van het klaslokaal werden deze overhandigd met bijpassend advies van de apothekers over hoe de medicijnen in te nemen of te gebruiken. Het gezondheidskamp was een groot succes en in totaal hebben meer dan 200 mensen gratis gezondheidszorg gekregen.

Ons project werd opgepikt door twee online Nepalese nieuwszenders. Bekijk hier het artikel van Hamro Health Nepal, en het artikel van Jalapa News. (een vertaling van de artikelen kun je vinden op Facebook).

Uitdelen van mutsen en babykleertjes:

In de tussentijd deelden Anneloes en Juliette, de dochters van Alex en Samantha, mutsen, pennen en schriften uit aan de kinderen, die ook bij het Free Health Camp aanwezig waren. De gekleurde mutsen zijn gebreid door Harmiena uit Nederland, een goede vriendin van de moeder van Samantha. De kinderen waren maar wat blij met deze verrassing en gelukkig hadden we genoeg spullen om iedereen blij te maken. Naast een tas vol mutsen heeft Harmiena heeft ook hele mooie babykleertjes gebreid, die we aan arme moeders met kleine baby’s in Kathmandu en omgeving hebben uitgedeeld.

Voorraad eten voor Hopeful Home:

We zijn een paar keer op bezoek geweest bij de kinderen in Hopeful Home. Het was fijn om elkaar na zo’n lange tijd weer te zien. Bij ons eerste bezoek hadden we bananen en een papaya meegenomen als extra snack. Op 11 april 2023 zijn we met Gopini Wosti van Hopeful Home op stap geweest naar de markt in Bhaktapur om etenswaren in te slaan.

Het boodschappenlijstje was erg lang, maar het is gelukt om dat in één keer bij de groothandel in te slaan. We hebben 40 zakken rijst ingekocht met een inhoud van 25 kilo per stuk. In Hopeful Home wordt er twee keer per dag rijst gegeten, dus deze voorraad is na twee maanden al op. Gelukkig gaan de meeste andere producten langer mee.

Ook hebben we vele liters mosterdolie en zonnebloemolie ingeslagen, 25 kilo rode en zwarte linzen, 25 kilo groene en 25 kilo witte bonen, 50 kilo suiker, zeep, waspoeder, thee, noodles, biscuits, koriander kruiden, en nog meer. Even geen zorgen voor de komende maanden, er is eten genoeg.

Sponsoring twee broers in Chitwan:

Eind april is het nieuwe school jaar in Nepal begonnen en dit jaar hebben we besloten om twee broers te sponsoren voor schoolgeld, schooluniformen en lesmaterialen. De broers wonen in Chitwan, een district gelegen in het zuiden van het land, en zij zijn de neefjes van Ram, die voor Laxmi Support werkt.

Biplab is 6 jaar en zit in klas 2. Sulab is 11 jaar en zit in klas 7. Het onderwijs op deze privéschool, genaamd Panchakanya Vidhya Mandir, is van betere kwaliteit dan op de nabijgelegen school van de overheid. De broers zijn ontzettend blij met deze kans en hebben beloofd hun best te zullen doen. We zijn van plan om de broers in de komende jaren te blijven ondersteunen.

Graag willen wij al onze sponsors hartelijk danken voor het mogelijk maken van deze projecten. De dankbaarheid is groot bij alle dorpsbewoners van Nuwakot, Gopini Wosti en alle kinderen van Hopeful Home en Biplab en Sulab in Chitwan. Wij blijven doorgaan met onze projecten en we hopen dat jullie ons blijven ondersteunen. Speciale dank gaat uit naar Fotoclub FWS Maassluis, die de fooienpot van 2022 geheel aan onze stichting heeft gedoneerd. Daar zijn we heel blij mee.

Steun onze projecten en doneer nu.
Hartelijk dank alvast.

Bekijk onze website voor meer foto’s, en onze YouTube voor videos of volg ons op Facebook.

Lieve groet,

Laxmi Support Foundation

Newsletter March 2023

Namaste family and friends,

It is quite clear for us that 2023 will be a fantastic year! After a long wait due to Covid-19, finally the time has come that Samantha and Alex will travel to Nepal at the end of March. Also Dutch volunteer Bert has spend six weeks in the children’s home and has done an amazing job. Read more below:

Free Health Camp and more:

On 27 March Samantha and Alex will travel to Nepal. We have planned a number of projects, including a ‘Free Health Camp’ in the Nuwakot district. Together with several doctors, nurses and pharmacists we will travel in 4×4 jeeps to the village of Newarpani, where residents from the whole area can come for a free health check. We hope to reach and help more than 150 people.

We also want to distribute sports articles to various schools and we will visit the children’s home Hopeful Home in Jhaukel.

Volunteer Bert in Hopeful Home:

Bert spent six weeks in the children’s home Hopeful Home and did a fantastic job. He played football with the boys, cooked for the children and arranged several outings, one of them was a visit to the zoo in Patan, which was an unforgettable experience for all.

Bert also arranged new tarpaulin to be installed on the kitchen floor and purchased cushions for the library. To top it off, he arranged a painting workshop for all children, organized by the Museum of Nepali Art. Afterwards, the artwork was discussed by a true artist and the children were allowed to take their canvas home. Watch here a short video with the highlights of Bert’s stay at the children’s home:

Mount Everest sponsor trek:

Early April Julia Smith and Marina Comninos will travel to Nepal to set out for a 12-day Everest Base Camp trek. Together with a group of 11 hikers in total, they will walk 6 to 8 hours a day to an altitude of no less than 5364 mt.

For this amazing achievement, Julia and Marina have started a fundraising campaign, raising money for the Puja Norsang Tamangs University Fund, The Didi Movement Charitable Trust AND FOR THE…LAXMI SUPPORT FOUNDATION. We are very grateful for their support and wish Julia, Marina and the whole group good luck and happy climbing! Click here for more information: JustGiving.

Also support our projects and donate now:
Thank you very much!

Visit our website with more photos and videos or follow us on Facebook

Best wishes,

Laxmi Support Foundation

Nieuwsbrief maart 2023

Namaste familie en vrienden,

Dat 2023 een top jaar wordt, staat vast, want na lang wachten door Covid-19, is het eindelijk zover en reizen Samantha en Alex eind maart naar Nepal. Ook heeft vrijwilliger Bert zich geweldig ingezet voor de kinderen van Hopeful Home. Lees hieronder meer:

Free Health Camp en meer:

27 Maart vertrekken Samantha en Alex naar Nepal. We hebben een aantal projecten ingepland waaronder een ‘Free Health Camp’ in het Nuwakot district. Samen met een aantal dokters, verpleegsters en apothekers reizen we in 4×4 jeeps naar het dorp Newarpani, waar bewoners uit de omgeving naartoe kunnen komen voor een gratis gezondheidscheck. We hopen meer dan 150 mensen te bereiken en helpen.

Ook willen we sport artikelen doneren aan diverse scholen en zullen we natuurlijk een bezoek brengen aan het kinderhuis Hopeful Home in Jhaukel.

Vrijwilliger Bert in Hopeful Home:

Bert heeft zes weken in het kinderhuis Hopeful Home door gebracht en fantastisch werk gedaan. Hij heeft voetbal gespeeld met de jongens, gekookt voor de kinderen en regelde diverse dagjes uit, waaronder een onvergetelijke dag in de dierentuin in Patan.

Ook heeft Bert nieuw zeil laten plaatsen in de keuken en kussens voor de bibliotheek ruimte aangeschaft. Als klap op de vuurpijl regelde hij een schilder workshop voor alle kinderen, georganiseerd door het Museum of Nepali Art. Na afloop werden de kunstwerken door een echte kunstenaar besproken en mochten de kinderen hun canvas mee naar huis nemen. Bekijk hier een korte video met de hoogtepunten:

Mount Everest sponsor trekking:

Julia Smith en Marina Comninos vertrekken begin april naar Nepal om de 12-daagse Everest Basecamp trekking te lopen. Samen met een groep van totaal 11 wandelaars zullen zij 6 tot 8 uur per dag lopen tot een hoogte van maar liefst 5364 mt.

Voor deze prestatie zijn Julia en Marina een inzamelingsactie gestart, waarvoor ze geld inzamelen voor de Puja Norsang Tamangs University Fund, The Didi Movement Charitable Trust EN VOOR DE…LAXMI SUPPORT FOUNDATION. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze extra ondersteuning. Klik hier voor meer informatie: JustGiving.

Steun ook onze projecten en doneer nu.
Hartelijk dank alvast.

Bekijk onze website met foto’s, videos of volg ons op Facebook

Lieve groet,

Laxmi Support Foundation

Newsletter December 2022

Namaste family and friends,

The end of the year 2022 is in sight and before we wish everyone a happy New Year, we would like to provide a brief overview of our activities:

Volunteer for Hopeful Home:

Good news for Hopeful Home: next week Dutchman Bert Neuteboom will start volunteering at the Hopeful Home children’s house in Jhaukel. Bert will spend six weeks with the children, where he wants to undertake activities in the field of sport and music. We are very happy that Bert travels to Nepal to support Hopeful Home and look forward to his stories, experiences and photos.

Mount Kelly Christmas Market:

The Christmas Market took place on 3 December at Mount Kelly School in Tavistock, Devon. Laxmi Support was also present with a colorful and diverse stall. The proceeds were no less than £ 234, which is a fantastic amount and will be entirely dedicated towards our upcoming projects. We would like to thank everyone for their support.

To Nepal:

Finally the time has come: after a few years of postponing due to Covid, we will go for it. Flights have been booked! On March 28, Samantha, Alex and their two daughters will travel to Nepal to visit the schools in the Nuwakot district and Hopeful Home. We are really looking forward to seeing everyone again and being immersed in the Nepali culture for two weeks. Nepal, here we come!

Donate:

Without donations we cannot carry out our projects and therefore we greatly appreciate all donations, large, small, annually, quarterly, monthly or one off. Thank you for your kind and generous support!

We wish everyone a Happy New Year!

Also consider making a donation:

View our website with more information, photo’s and videos or follow us on Facebook

Best wishes,

Laxmi Support Foundation

Nieuwsbrief december 2022

Namaste familie en vrienden,

Het einde van het jaar 2022 is in zicht en voordat we iedereen gelukkig nieuwjaar wensen, eerst een kort overzicht van onze activiteiten:

Vrijwilliger voor Hopeful Home:

Goed nieuws voor Hopeful Home: volgende week start Nederlander Bert Neuteboom met vrijwilligerswerk bij het kinderhuis Hopeful Home in Jhaukel. Zes weken zal Bert tijd doorbrengen met de kinderen, waarbij hij activiteiten wil ondernemen op het gebied van sport en muziek. We zijn heel blij dat Bert naar Nepal afreist om Hopeful Home te ondersteunen en kijken uit naar zijn verhalen, ervaringen en foto’s.

Mount Kelly kerstmarkt:

Op 3 december vond de kerstmarkt plaats op de Mount Kelly School in Tavistock, Engeland. Ook Laxmi Support was van de partij met een kleurrijke en diverse kraam. De opbrengst was maar liefst £234, wat een fantastisch bedrag is en geheel ten goede komt aan onze projecten. Graag willen we iedereen bedanken voor de steun.

Naar Nepal:

Eindelijk is het zover: na een paar jaar uitstel door Covid, gaan we er voor. Vliegtickets zijn geboekt! Op 28 maart reizen Samantha, Alex en twee dochters af naar Nepal om een bezoek te brengen aan de scholen in het Nuwakot district en het kinderhuis Hopeful Home. We kijken er ontzettend naar uit om iedereen weer te zien en voor drie weken de Nepalese cultuur op te snuiven. Nepal, here we come!

Doneer:

Zonder donaties kunnen wij onze projecten niet uitvoeren en daarom waarderen wij het enorm dat donaties, groot, klein, jaarlijks, per kwartaal, maandelijks of eenmalig blijven binnen komen. Bedankt voor deze steun!

We wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar!

Overweeg ook om een donatie over te maken:

Bekijk onze website met foto’s, videos of volg ons op Facebook

Lieve groet,

Laxmi Support Foundation

Newsletter September 2022

Namaste family and friends,

It’s taken a while, but here’s a new 2-minute video with highlights of our latest spring projects and a short report of our stall at the annual Scoriton Country Show in Devon.

Watch now:

Watch more video on our YouTube channel.

Scoriton Country Show:

After a long two-year break due to the corona virus, the Scoriton Country Show was finally able to take place in all its glory on August 29. The show was held on a large grassy field with beautiful views over the rolling green hills of Devon. There were many stalls, big bouncy castles, pony rides and the very popular cross-country running competition. The sun was shining brightly and hundreds of visitors showed up from the surrounding area and afar.

Scoriton Country Show 2022
Laxmi Support stall at the Scoriton Country Show, Devon, UK.

As usual, Laxmi Support had a large varied stall, with second-hand clothes and toys, hand-knitted hats and baby clothes, things from Nepal, and much more. The proceeds of £ 214 will go fully to our projects in Nepal.

Visit our website: www.laxmi-support.com or follow us on: Facebook

Best wishes,

Laxmi Support team
Samantha, Alex, Ram, Jolanda, Geke, Sylvia

Nieuwsbrief september 2022

Namaste familie en vrienden,

Het heeft even geduurd, maar hier dan toch een nieuwe video met daarin de hoogtepunten van onze laatste drie projecten en een kort verslag over de Scoriton Country Show in Devon, waar de kraam van Laxmi Support ook was te vinden.

Kijk nu:

Kijk voor meer videos op YouTube.

Scoriton Country Show

Na een lange onderbreking van twee jaar door de corona, kon de Scoriton Country Show eindelijk weer in volle glorie plaatsvinden op 29 augustus. De show werd gehouden op een groot grasveld met prachtig uitzicht over de golvende groene heuvels van Devon. Er waren veel kraampjes, grote springkussens, pony ritjes en de zeer populaire ‘cross-country hardloop wedstrijd’. De zon scheen volop en er kwamen honderden bezoekers opdagen uit omgeving en van ver.

Laxmi Support kraam op de Scoriton Country Show

Zoals gebruikelijk had Laxmi Support een zeer gevarieerde kraam, met tweedehands kleding en speelgoed, hand-gebreide mutsjes en baby kleding, spullen uit Nepal, en nog veel meer. De opbrengst was maar liefst £ 214, wat natuurlijk geheel ten goede komt aan onze projecten in Nepal.

Neem een kijkje op onze website: www.laxmi-support.com of volg ons op Facebook

Lieve groet,

Laxmi Support team
Samantha, Alex, Ram, Jolanda, Geke, Sylvia

Newsletter July 2022

Dear family and friends,

The monsoon has started in Nepal, the rain showers are heavy and the roads are bad. Fortunately, we have been able to successfully complete three projects. Read more below:

Food parcels for 10 families:

At the end of May we distributed food parcels to 10 poor families, consisting of a large bag of rice, 3 kilos of lentils, 3 liters of cooking oil, 3 bags of salt and 3 bags of soya beans. The families live in various villages spread over the Nuwakot district.

Some families live so remote that they walked to the road to collect their parcels. The bag of rice was carried on the back with a textile band around the forehead. A few families received the packages at home. Ram also handed over two kilos of milk powder and two packs of biscuits to the grandmother of two small children, whose mother has died and father works overseas (see photo below).

Crutches for handicapped people:

Ram has distributed 5 pairs of crutches to handicapped people from different villages. Ram has ordered the crutches from the hospital in Kathmandu, where he works, and transported it on his motorcycle to the hills of Nuwakot. The people were very pleased to find out that the crutches are adjustable in height.

Sponsorship for 12 children:

In June we sponsored 12 children from four different schools, consisting of a new school uniform, shoes, backpack, copies and pencils. In the photo below, 8 of the 12 children are proudly waiting to receive the items. All children come from poor families.

The sizes for the blue uniform were measured in advance and passed on to the local tailor. Ram bought the cloth in the city of Battar and took it to the tailor in the village. As there is a daily electricity black-out of a couple of hours and, during monsoon time, people work hard on the land, it took a little longer to finish the 12 uniforms. But after some patience, it was all ready to be distributed.

The children were delighted with this support. We hope it will improve their motivation to go to school and continue taking classes. The new school year starts this month, so the kids are all set.

A big thank you to all our sponsors! We cannot carry out these projects without your donations. Special thanks go to Fotoclub FWS Maasluis in The Netherlands, who donated the proceeds of the tip jar from 2020 AND 2021 to our charity. Thank you very much for this. 

Also consider a donation so we can continue our projects!

Take a look on our website: www.laxmi-support.com or follow us on: Facebook

Best wishes,

Laxmi Support team
Samantha, Alex, Ram, Jolanda, Geke, Sylvia

Nieuwsbrief juli 2022

Beste familie en vrienden,

De moesson is begonnen in Nepal, de regenbuien zijn heftig en maken de wegen slecht begaanbaar. Gelukkig hebben we nog net drie projecten met succes kunnen afronden. Lees hieronder meer:

Voedselpakket voor 10 families:

Eind mei hebben we voedselpakketten uitgedeeld aan 10 arme families, bestaande uit een grote zak rijst, 3 kilo linzen, 3 liter kookolie, 3 zakken zout en 3 zakken soya bonen. De families wonen in diverse dorpen verspreid over het Nuwakot district.

Sommige families wonen zo afgelegen dat ze lopend de spullen bij de weg kwamen ophalen. De zak met rijst werd op de rug met een textiele band rond het voorhoofd gedragen. Een paar families kregen de pakketten aan huis uitgereikt. Tevens heeft Ram twee kilo melkpoeder en twee pakken biscuits overhandigd aan de oma van twee kleine kinderen, wiens moeder is overleden en vader werkt overzee (zie foto hieronder).

Krukken voor gehandicapten:

Ram heeft 5 paar krukken uitgedeeld aan gehandicapten uit verschillende dorpen. De krukken zijn besteld in het ziekenhuis in Kathmandu, waar Ram werkzaam is, en deze heeft hij op zijn motor naar Nuwakot vervoerd. De krukken zijn op hoogte verstelbaar en daar waren de mensen maar wat blij mee.

Sponsering van 12 kinderen:

In juni hebben we 12 kinderen gesponsord van vier verschillende scholen, bestaande uit een nieuw school uniform, schoenen, rugzak, schriften en potloden. Op de foto hieronder staan 8 van de 12 kinderen trots klaar om de spullen in ontvangst te nemen.

De maten voor het blauwe uniform zijn van te voren opgemeten en aan de kleermaker doorgegeven. Ram heeft de stof ingekocht in de stad Battar en naar de kleermaker in het dorp gebracht. Doordat elke dag de electriciteit een paar uur uitvalt en er gedurende de moesson tijd veel op het land wordt gewerkt, duurde het iets langer om alle 12 uniformen af te maken. Maar na enig geduld, is het toch gelukt.

De kinderen zijn maar wat blij met deze ondersteuning. We hopen dat het de motivatie om naar school te gaan en de lessen te blijven volgen verbetert. Het nieuwe schooljaar begint deze maand, dus de kinderen zijn er helemaal klaar voor.

Grote dank gaat uit naar al onze sponsors! Zonder donaties kunnen wij deze projecten niet uitvoeren. Speciale dank gaat uit naar Fotoclub FWS Maasluis, die de opbrengst van de fooienpot van 2020 EN 2021 aan Laxmi Support heeft geschonken. Ontzettend bedankt hiervoor, dat kunnen we goed gebruiken. 

Overweeg ook een donatie, dan kunnen we blijven doorgaan met onze projecten!

Neem een kijkje op onze website: www.laxmi-support.com of volg ons op Facebook

Lieve groet,

Laxmi Support team
Samantha, Alex, Ram, Jolanda, Geke, Sylvia