Jaaroverzicht

Hieronder zijn de overzichten van onze administratie van het jaar 2021,  2022 en 2023. De vaste kosten bestaan uit ING bank kosten en huur van serverruimte voor onze website. De bestuursleden van Laxmi Support ontvangen geen beloning voor hun activiteiten voor de stichting. Vliegtickets en verblijf kosten in Nepal worden door onze vrijwilligers zelf betaald.

Volgens nieuwe regelgeving van de Nederlandse belastingdienst hebben wij een verplichting om onze administratie openbaar te maken en informatie over onze activiteiten te verstrekken via het ANBI formulier. Klik hier: ANBI administratie formulier 2021.

2023 in Euro

OmschrijvingDatumBatenLasten
Begin saldo1 januari 20234.0420
Ontvangen donaties31 december 202310.0420
Ontvangen donaties Paypal rekening31 december 20232600
Uitgaven vaste kosten31 december 20230356
Uitgaven projecten31 december 202306.056
Eind saldo31 december 20237.9320

2023 in GBP

OmschrijvingDatumBatenLasten
Begin saldo cash1 january 20236990
Ontvangen donaties cash31 december 20235860
Opbrengst fondsenwerving cash31 december 2023551*0
Uitgaven projecten31 december 202301.806
Eind saldo cash31 december 2023310
*Toelichting ‘Fondsenwerving’: markt verkoop Scoriton, Engeland, kraam voor het huis van Samantha in Engeland

2022 in Euro

OmschrijvingDatumBatenLasten
Begin saldo1 januari 20223.1510
Ontvangen donaties31 december 20222.7640
Ontvangen donaties Paypal rekening31 december 20221380
Uitgaven vaste kosten31 December 20220290
Uitgaven projecten31 december 202201.582
Eind saldo31 december 20224.1810

2022 in GBP

OmschrijvingDatumBatenLasten
Begin saldo cash1 januari 2022360
Ontvangen donaties cash31 december 202200
Opbrengst fondsenwerving31 december 2022662*0
Over gepind geld 201831 december 2022370
Uitgaven projecten31 december 202200
Andere uitgaven31 december 202200
Eind saldo cash31 december 20227360
*Toelichting ‘Fondsenwerving’: markt verkoop Scoriton, Engeland, kraam voor het huis van Samantha in Engeland, Mount Kelly Christmas Fair, Tavistock, Engeland.

2021 in Euro

OmschrijvingDatumBatenLasten
Begin saldo1 januari 20212.2910
Eind saldo ING spaar rekening (rekening opgeheven)31 december 202100
Ontvangen donaties31 december 20212.4910
Ontvangen donaties Paypal31 december 20212.1090
Uitgaven vaste kosten31 december 20210220
Uitgaven aan projecten31 december 202103.520
Eind saldo31 december 20213.1510

2021 in GBP

OmschrijvingDatumBatenLasten
Begin saldo cash1 januari 20214820
Ontvangen donaties cash31 december 2021100
Opbrengst fondsenwerving31 december 2021477*0
Over gepind geld 201831 December 2021370
Uitgaven projecten31 december 20210933
Andere uitgaven31 december 202100
Eind saldo cash31 december 2021740