Free Health Camp – 2023

Op zaterdag 1 april 2023 hebben we een Free Health Camp georganiseerd in het Nuwakot district. Vooraf hebben we een grote voorraad medicijnen ingeslagen bij een apotheek groothandel in Kathmandu. Paracetamol, hoestdrankjes, oogdruppels, vitamine tabletten, zout en mineralen oplossing, antiseptic creme, en nog veel meer. Met de riksja hebben we de dozen naar ons hotel overgebracht om twee dagen later in de jeep te laden voor de tocht naar Nuwakot.

Medicijnen worden in riksja geladen om naar het hotel over te brengen, met Saraswati Upreti.

Het kamp vond plaats in de Shree Saraswati Secondary School in het dorp Newarpani. ’s Ochtends vroeg zijn we met twee 4×4 jeeps en een auto naar het dorp gereden, wat een kleine drie uur van Kathmandu af ligt. Vier dokters, drie verpleegsters en een apotheker reisden met ons mee. De 4×4 jeeps met chauffeurs hebben we ingehuurd, maar de eigenaar van de auto bood zijn diensten en auto kosteloos aan voor de gehele dag.

Transport naar het dorp Newarpani, Nuwakot.

Om half zeven in de ochtend vertrokken we uit Kathmandu en na een paar uur reizen kwamen we om elf uur aan in het dorp Newarpani. Keshap Thapa en zijn familie hadden een lunch gekookt voor alle medewerkers en bij aankomst kon iedereen meteen aanschuiven. Bij aankomst in het dorp stonden al veel mensen te wachten voor de Shree Saraswati Secondary School. De school commissie had een aantal klaslokalen voor ons kamp ter beschikking gesteld. Ook hadden we een lokale bus gehuurd om de dorpsbewoners die slecht ter been zijn of verder weg wonen een kans te geven om het gezondheidskamp te bezoeken.

Dorpsbewoners wachten voor de school voor een gratis gezondheids check-up.

Eerst werd iedereen geregistreerd met naam en leeftijd en daarna werd door een verpleegkundigen de bloeddruk en temperatuur opgemeten en lichamelijke klachten opgeschreven. Vervolgens konden de dorpsbewoners plaatsnemen in een klaslokaal om hun beurt af te wachten voor een gesprek met de dokter.

Bloeddruk en temperatuur werd opgemeten door de verpleegkundigen.

Veel mensen klaagden over geirriteerde ogen, koorts, infectie aan de longen en rugpijn en spierpijn. In sommige gevallen was het advies van de dokter om een specialist te bezoeken in het ziekenhuis in Kathmandu, maar of dat ook gebeurt, is de vraag. De mensen wonen dagen reizen van een ziekenhuis en vaak is er niet voldoende financiën om dat te bekostigen.

Dorpsbewoners werden gezien door de dokters voor een check-up en advies.

De dokter schreef medicijnen en vitaminen voor, die ze in het volgende klaslokaal konden ophalen. De medicijnen waren vooraf uitgesorteerd en door het raam van het klaslokaal werden deze overhandigd met bijpassend advies van de apothekers over hoe de medicijnen in te nemen of te gebruiken.

Ram geeft advies aan oudere mevrouw over het innemen van bepaalde medicijnen.

Ram Thapa van Laxmi Support is professioneel apotheker en samen met de ingehuurde apotheker en Sarawati, de vrouw van Ram, werd er hard gewerkt om de mensen te voorzien van medicijnen. In het begin was het een beetje dringen voor het raam, maar na wat organisatie ging iedereen netjes in de rij staan om geduldig te wachten op hun beurt. Ram had plaatsgenomen in de deuropening van het klaslokaal om de mensen daar te helpen.

Medicijnen werden uitgedeeld aan de hand van het advies van de dokter.

In tussentijd deelden Anneloes en Juliette, de dochters van Alex en Samantha, mutsen, pennen en schriften uit aan de kinderen, die ook bij het Free Health Camp aanwezig langs kwamen. De mutsen zijn gebreid door Hermiena uit Nederland, een goede vriendin van de moeder van Samantha. De kinderen waren maar wat blij met deze verrassing en gelukkig hadden we genoeg spullen om iedereen blij te maken.

Mutsen uitgedeeld aan de kinderen, gebreid door Hermiena uit Nederland.

In de middag begon het plotseling hard te regenen, wat ongewoon is voor deze tijd van het jaar. De dorpsbewoners moesten schuilen onder het afdak van de school. Op de terugweg zijn de dokters nog gestopt bij een aantal huizen, om patienten te onderzoeken, die slecht ter been zijn en geen mogelijkheid hadden om ons kamp te bezoeken.

De vier dokters en drie verpleegkundigen krijgen een certificaat van waardering uitgereikt.

De dokters, verpleegkundigen en apothekers hebben super hard gewerkt om alle dorpsbewoners te helpen. In totaal hebben meer dan 200 mensen gratis gezondheidszorg ontvangen.

Ons project werd opgepikt door twee online nieuwszenders. Bekijk hier het artikel van Hamro Health Nepal, en het artikel van Jalapa News. (een vertaling van de artikelen kun je vinden op Facebook).

Vrijwilligers van de dag, district hoofd en de apotheker zijn blij met de resultaat van deze dag.

Speciale dank gaat uit naar de politie en lokale vrijwilligers die geholpen hebben met het in goede banen leiden van deze dag, naar het hoofd van de regio voor de toestemming, naar het school committee voor het beschikbaar stellen van de school. Als laatste natuurlijk grote dank aan al onze sponsors voor het mogelijk maken van dit prachtige project.