Annapurna Primary School – Kaski

De Annapurna Primary School is gevestigd in Pokhara, aan de rand van de toeristische straat Lakeside. De school wordt ondersteund door de regering, maar het jaarlijkse budget is niet voldoende om bepaalde renovatie projecten uit te voeren. De school telt ongeveer 25 tot 35 leerlingen en de kinderen komen uit arme gezinnen. De school telt drie klassen: een peuterklas, en klas 1 en 2.

Voor een overzicht van al onze projecten voor de Annapurna Primary School, klik hier:

In 2006 heeft Samantha van Laxmi Support een paar maanden les gegeven op de Annapurna Primary School. Er waren geen lesboeken en lesmaterialen en de kinderen brachten zelf een potlood en schrift mee, waarin alle schrijfoefeningen werden gedaan. Het kwam regelmatig voor dat er eerst een bladzijde leeg gegumd moest worden om ruimte te maken voor een nieuwe schrijfoefening. Het schoolgebouw verkeerde in slechte staat. Het dak lekte, de muren waren niet gepleisterd en er zaten gaten in de vloer van de klaslokalen. De watertank voor drinkwater was stuk en het toilet was klein en vies. Om de school lag veel afval. Achter de school stroomde een kleine rivier en de grond tussen de school en deze rivier was vol met kuilen, waterplassen en nog meer afval. Ruimte om te spelen was er bijna niet.

Voor de renovatie projecten
En daarna

Sinds 2006 is er ontzettend veel veranderd. In datzelfde jaar is Laxmi Support gestart met een groots renovatie project en het schoolgebouw werd van binnen en buiten opgeknapt. Er werd een nieuw toilet gebouwd en achter de school hebben we ontzettend veel grond laten storten om alle kuilen op te vullen en een speelplaats te creëren. Ook hebben we netten met zware stenen geplaatst naast de rivier om overstroming te vookomen. Het jaar daarop hebben we een nieuw dak geplaatst.

Sinds 2009 hebben we een aantal vrijwilligers op deze school kunnen plaatsen om voor bepaalde tijd les te geven aan de kinderen. Dit is belangrijk omdat het lesniveau op de school erg laag is. De inzet van de vrijwilligers helpt de kinderen om beter Engels te leren en het helpt de leraren om bepaalde lesmethodes over te nemen. Over de jaren heen Laxmi Support is de school blijven ondersteunen.