Watertank en waterleiding december – 2008

In november 2008 hebben we een bezoek gebracht aan de school en het water probleem besproken met het hoofd van de school en de leraren. Om te begrijpen hoe het water in het dorp wordt geregeld, hebben we de cementen watertanks opgezocht, die verspreid door het dorp liggen. De bestaande waterleiding tussen twee cementen tanks loopt 150 meter van de school af.

Door het ontbreken van een tank bij de school en een waterleiding naar de school toe, is het niet mogelijk om water bij de school op te slaan. Dit betekent dat de kinderen van de school geen drinkwater hebben en de toiletten niet goed kunnen worden schoongehouden.

Foto 1 watertank Budhasing
Daarom heeft Laxmi Support besloten om bij ons volgende bezoek aan de school in december 2008 een watertank van 300 liter inclusief waterkraan en 150 meter waterleiding naar de school te transporteren. De benodigde materialen hebben we ingeslagen in het laatste dorp, voordat we van de geasfalteerde weg afgaan en we de twee uur durende tocht over een onverharde zandweg beginnen op weg naar de school.

De watertank en waterleiding worden op het dak van de jeep vastgebonden en onderweg moeten we door al het gehobbel regelmatig checken of alles nog op het dak van de jeep ligt. De leraren zijn erg blij met de materialen en beloven plechtig dat de waterleiding en watertank zo snel mogelijk worden geïnstalleerd.

Foto 2 watertank Budhasing
Bij onze bezoeken aan de Shree Chakersur Primary School worden we vergezelt door Gopini Wosti, de leidster van het kinderhuis Hopeful Home, haar zoon Milan Wosti en Ram Kaji Thapa. Vele jaren heeft Ram Kaji in Hopeful Home gewoond. Oorspronkelijk komen zij alledrie uit het Nuwakot district. Het geboortehuis van Milan is heel dichtbij de school gevestigd. Het helpt ons enorm om via Gopini, Milan en Ram Kaji goede contacten in het dorp en de school te ontwikkelen.

Foto 3 watertank Budhasing
Half januari 2009 brengen we een derde bezoek aan de school en in de tussentijd hebben de leraren een geul gegraven waar de 150 meter lange waterleiding in de grond verdwijnt en de watertank is op een verhoging geplaatst in een kleine kamer in de school. Zo blijft het water koel in de hete zomermaanden.

De tank is gevuld met water en ook is er een waterleiding naar de toiletten aangebracht zodat deze nu dagelijks goed kunnen worden schoon gemaakt. Het is mooi om, na het investeren in de materialen, dit eindresultaat met eigen ogen te aanschouwen en wij zijn daarom zeer tevreden over de gemotiveerdheid en gedrevenheid van de leraren van deze school om dit project tot zo’n goed einde te brengen.

Foto 4 watertank Budhasing
Laxmi Support dankt alle donateurs hartelijk voor het mogelijk maken van dit watertank project!