Watertank project – 2007

Laxmi Support heeft samen met het schoolcomité besloten dat het waterprobleem van de school als eerste aangepakt moest worden. Het water van de school was afkomstig uit een ander dorp. Dit leverde problemen op in tijden van schaarste van het water.

In januari 2007 is gestart met het project. Op de plek waar het water de berg uitstroomt, hebben we een nieuwe watertank aangebracht. Hierin wordt het water opgeslagen en stroomt het water door naar de tweede watertank. De tweede watertank staat verderop in het dorp en deze hebben wij gerepareerd. Ook een derde watertank, welke niet meer in gebruik was, hebben we gerepareerd.

Vanaf de tweede watertank tot aan de derde watertank hebben we 200 meter nieuwe waterleiding aangelegd. Om het water vanaf de laatste watertank naar de school te laten stromen, hebben we nog eens 515 meter waterleiding aangebracht.

Foto watertank waterleiding van de school 2
Voor de uitvoering van de werkzaamheden hebben we twee vakmensen en een assistent aangesteld. Met dit project hebben we niet alleen de watervoorziening voor de school voor het gehele jaar veilig gesteld, maar ook is de watervoorziening voor de dorpsbewoners verbeterd. Dankzij de goede inzet van het werkteam en de geweldige hulp van vele dorpsbewoners hebben we de klus binnen drie weken kunnen afmaken. Dit maakt het project tot een zeer geslaagd project!

Het aanleveren van de materialen:
Voordat het bouwen en repareren van de watertanks kon beginnen, werden eerst de materialen per tractor de berg opgereden. In het nabijgelegen dorp hadden we negentien cementzakken besteld, welke met de eerste tractor rit omhoog werden gebracht.

Foto watertank cementzakken
De materialen ‘balwa’ en ‘gitty’, oftewel grof en minder grof gesteente werden van de oever van de rivier in de tractor geschept. De materialen werden ons gratis ter beschikking gesteld door de plaatselijke gemeenschap. Deze hulp stellen wij zeer op prijs!

De bouw van de eerste watertank:
De eerste watertank is gebouwd op de plek waar het water de berg uitstroomt. Het water wordt in de tank opgeslagen om zo de watervoorziening voor het dorp en de school te verbeteren in de maanden dat er weinig water beschikbaar is.

Foto watertank werk eerste tank 2
Voor het bouwen van de tank is gebruik gemaakt van stenen uit de omgeving, die met een hamer op maat zijn geslagen. De watertank is in de grond gebouwd. Er zijn twee betonnen deksels gemaakt om de tank goed mee af te sluiten. Door middel van twee plastic pijpen wordt het water in de nieuwe tank geleid. Van daaruit stroomt het water door naar de tweede watertank, welke verderop in het dorp staat.

Reparatie van de tweede watertank:
De omliggende huizen maken gebruik van het water uit de tweede watertank. Echter de tank is meer dan twintig jaar geleden gebouwd. De tank lekte water en hierdoor was de watertank niet meer geheel gevuld.

Foto watertank werk tweede tank
Eerst werd de tank uitgegraven en gerepareerd. Vervolgens werd de tank van binnen en buiten opnieuw gepleisterd. Ook zijn er twee betonnen deksels gemaakt om er voor te zorgen dat het water in de tank schoon blijft. In totaal is er vijf dagen aan de tank gewerkt.

Foto watertank toeschouwers 1 dames
In de tussentijd kwamen geregeld dorpsbewoners langs om de voortgang van de werkzaamheden te bekijken. Onze allertrouwste fans waren toch wel de drie heren op de foto hieronder, die de werkzaamheden van de tweede tank van het nodige commentaar en advies hebben voorzien. Van de dames in rode sari werden we zo nu en dan getrakteerd op een kopje thee.

Foto watertank toeschouwers 2 heren
Reparatie van de derde watertank:
Ook de derde watertank is meer dan twintig jaar oud en lekte water. De tank was al een tijd niet meer in gebruik. De tank is gerepareerd en van binnen en buiten gepleisterd. Ook zijn er drie betonnen deksels gemaakt. Er was een zestal sterke mannen voor nodig om de zware deksels op de watertank te plaatsen.

Er is een connectie aangebracht voor de waterleiding naar de school. Ook is het voor de omliggende dorpsbewoners mogelijk om het water uit deze tank te gebruiken.

Het aanleggen van de waterleiding:
Om het water van de derde watertank naar de school te laten stromen, moest er een waterleiding in de grond worden gegraven. De school had 250 meter waterleiding op voorraad, welke we konden gebruiken voor dit project. Dit scheelde Laxmi Support aanzienlijk in de kosten. De afstand tussen de derde watertank en de school is groot en om de betrokkenheid van het dorp te verhogen en de kosten van het project laag te houden, heeft Laxmi Support de hulp ingeroepen van de dorpsbewoners.

Foto watertank vrijwilligers 1
Op een zaterdag kwamen maar liefst 29 vrijwilligers werken om de geul te graven naar de school. De jonge jongens voorop om met een houweel de grond weg te hakken. Daarna volgden de andere vrijwilligers om de geul beter uit te graven. Ook werd op sommige plaatsen het gras verbrand om het graven te vergemakkelijken.

Foto watertank vrijwilligers 2
Het werk was zwaar maar de spirit was goed en na een dag werken was deze klus geklaard. Gedurende de dag heeft Laxmi Support de vrijwilligers getrakteerd op mandarijnen en biscuits.
Twee dagen later kwamen nog eens tien vrijwilligers om de waterleiding in de grond te stoppen. Die dag hebben we 515 meter waterleiding uitgerold. Tevens hebben de vrijwilligers 200 meter waterleiding geplaatst tussen de tweede watertank en de derde watertank.

Foto watertank werklui
Dit betekent dat de vrijwilligers in totaal 715 meter waterleiding in drie dagen tijd in de grond hebben gestopt. Laxmi Support is zeer blij met deze geweldige vrijwillige inzet van de dorpsbewoners. Na drie weken werken, zijn de drie watertanks vol met water en stroomt het water door de nieuwe waterleiding naar de school.

Laxmi Support dankt alle donateurs hartelijk voor het mogelijk maken van de realisering van dit project.