Vrijwilligerswerk

Dat vrijwilligerswerk doen in Nepal een bijzondere ervaring is, staat vast! Nepal is een arm maar fascinerend land en kent vele uitersten. De mensen zijn hartelijk en warm. Uit ervaring weten wij dat al menig vrijwilliger is terug gekeerd met een schat aan mooie herinneringen en ontmoetingen.

‘Voor mij was het een heel mooie bijzondere ervaring.
Het werk heeft mij veel voldoening gegeven. Ik ben dan ook heel blij
dat ik de daad bij het woord heb gevoegd en de stap heb gezet
om vrijwilligerswerk in Hopeful Home te gaan doen.’
Nel van Loon, vrijwilligerswerk 2008

Gemotiveerde vrijwilligers kunnen, door het geven van persoonlijke aandacht, het geven van Engelse les, helpen met huiswerk en het organiseren van activiteiten en spelletjes, een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen.

Laxmi Support regelt kostenvrij vrijwilligerswerk in het kinderhuis Hopeful Home in Duwakot en op de Annapurna Primary School in Pokhara. Over de jaren heen hebben wij goede contacten opgebouwd in Nepal en kunnen wij gedetailleerde reis informatie verstrekken over Nepal, het vrijwilligerswerk en de vrijwilligerswerk locaties.

Vrijwilligers kunnen bij ons terecht voor vragen en advies voor vertrek en gedurende de vrijwilligerswerk periode. Het vrijwilligerswerk in Nepal vraagt veel eigen initiatief maar Laxmi Support zal u gedurende uw verblijf zoveel mogelijk bijstaan. Het vrijwilligerswerk is geheel voor eigen risico van de vrijwilliger.

Sinds 2008 heeft Laxmi Support 13 vrijwilligers met succes begeleidt. Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk en reisverslagen van de vrijwilligers, die reeds zijn teruggekeerd, klik hier:

Heeft u interesse om vrijwilligerswerk te doen bij één van onze projecten, stuur een e-mail naar: laxmi.support@hotmail.com.